Správa grantů a dotací – eGRANTY

RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU DOTACE

Obce, města a kraje poskytují svým občanům a organizacím dotační programy podporující rozvoj jejich regionu. S čerpáním dotací je však na straně úřadu spojena administrativa v podobě přijímání žádostí, několikastupňové schvalování, evidování čerpaných prostředků, statistiky atd. Prostřednictvím našeho SW Vám nabízíme efektivní elektronickou formu zpracovávání těchto procesů.

Řešení eGRANTY umožňuje:

 • podávání žádostí prostřednictvím formuláře na portálu města,
 • propojení se spisovou službou,
 • proces schvalování, vyhodnocování a kontroly,
 • statistické výstupy,
 • vyúčtování žádostí a hlídání lhůt podání,
 • podporuje „Dotační a grantovou politiku 2016+”.

MODERNÍ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DOTACÍ
Řešení eGRANTY je postaveno na elektronické formě komunikace mezi žadatelem a úřadem. Podané žádosti jsou opatřené elektronickým podpisem. Prostředí aplikace je jednoduché a intuitivní.

 

Žadatelům o dotace usnadní podání:

 • plně elektronické podání žádostí
 • interaktivní formulář s reakcí na zvolený dotační program
 • informace o přijetí žádosti městem
 • všechny informace na jednom místě u žádosti
 • průběžné aktualizace stavu žádosti na webových stránkách města

 

Zaměstnancům úřadu zjednoduší práci:

 • přehledné rozdělení pracovních úkolů jednotlivých úředníků
 • provázanost s ostatními agendovými systémy
 • notifikace uživatelů v procesu posuzování žádosti
 • generování smluv a protokolů z připravených vzorů

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S NÁMI?

S každým klientem pracujeme individuálně:

 • software přizpůsobíme potřebám úřadu
 • zohledníme nastavení procesů
 • připravíme formuláře na míru
 • upravíme design
 • zajistíme školení
 • poskytujeme podporu

Kontaktujte nás!