Když manažeři potřebují všechny výstupy pohromadě, potřebují datový sklad. A datový sklad je jediným pevným základem, na kterém lze vybudovat efektivní a bezpečný manažerský informační systém.

Co lze postavit okolo datového skladu

 • centrální úložiště,
 • veřejný nebo interní portál,
 • provoz informačního systému jako celku.

Co je manažerský informační systém

Manažerský informační systém se používá pro vyhodnocování většího množství jinak nepřehledných informací. Umožňuje sledovat, shromažďovat, analyzovat a zpracovávat údaje o práci a fungování organizace jako celku.

V přehledné podobě manažerský informační systém postavený na základě datového skladu nabízí efektivní přehled o následujících ukazatelích.

 • vývoj tržeb
 • ziskovost
 • přehled nákladů
 • stav rozpracovanosti projektů
 • počty podání a náklady
 • stav a výhled cash flow
 • zásoby
 • a další reporty dle potřeby

tablet

Chomutov: Spokojenost na všech stranách

Funkční datový sklad a manažerský informační systém jsme vybudovali například pro magistrát města Chomutova. Přímým důsledkem zavedení našeho řešení byla například úspora provozních nákladů i času vedoucích pracovníků a úředníků chomutovského magistrátu. Zvýšila se bezpečnost IT. Spokojenější jsou i občané. Jejich kontakt s magistrátem je díky našemu řešení komfortnější, což zvyšuje i prestiž veřejné správy.

 

Jaké reporty magistrátu města Chomutov manažerský informační systém poskytuje

 • hospodaření města a odborů,
 • investiční akce a projekty,
 • nájemní smlouvy,
 • náklady na úředníka,
 • závazky,
 • pohledávky,
 • registr dlužníků,
 • požadavky na vnější opravy majetku města,
 • správní rozhodnutí.

chomutov

Kontaktujte nás!