Dobře navržené a nacvičené procesy dokáží ušetřit mnoho času a ještě víc. V krizových situacích ochrání i majetek, případně lidské životy. Procesy ve firmě slouží k zajištění běžných úkonů a schvalovacích procesů. Patří mezi ně i krizové scénáře nebo analýza rizik.

Co obsahuje balíček podpory firemních procesů na klíč

 • Analýza stavu firemních procesů.
 • Návrh optimalizace klíčových procesů.
 • Návrh efektivního využití informačních systémů nebo jejich úprava.
 • Cvičení, které zaměstnancům vštípí správné návyky a rutinní postupy.

Practis: procesy pod kontrolou

Pro jednotnou a jednoduchou správu, včetně otestování a cvičení, firemních procesů slouží aplikace PRACTIS. Nástroj při cvičení pomůže ověřit celý postup a jeho varianty. Pomůže s vyhodnocením s důrazem na jednotlivého zaměstnance a také na klíčové časové návaznosti.

Co je Practis

Practis umožňuje jednoduše navrhnout nebo upravit a prověřit procesy. Ověření může probíhat nejen tak, že proces schválí kompetentní osoby, ale hlavně praktickým cvičením. V rámci cvičení aplikace zaznamená rozdíly v chování stejně jako časovou osu plnění jednotlivých kroků procesu a napomůže s vyhodnocením a úpravou procesu pro optimální fungování.

 • Poskytuje centrální přehled nad všemi procesy firmy.
 • Umožňuje snadné provádění změn v intuitivním WISIWYG rozhraní.
 • Nabízí možnost praktického cvičení před zavedením nového nebo modifikovaného procesu.
 • Sestaví záznam každého cvičení s možností detailního vyhodnocení.
 • Jeho výstupem jsou srozumitelné textové a grafické výstupy.
 • Umožňuje napojení na další aplikace.

practis

 

Co testování Practisem zajistí

 • Reálné ověření správnosti, konzistence a funkčnosti postupů a procesů.
 • Odhalení slabých míst ještě před ostrým nasazením.
 • Optimalizace nastavení potřebných postupů a procesů.
 • Zafixování rutinních činností, postupů a návyků pro řešení konkrétní situace.
 • Zvýšení připravenosti organizace na řešení krizových situací.
 • Posílení image organizace a její konkurenceschopnosti na trhu.

Kontaktujte nás!