OPTIBOOK – výuka čtení pro začínající čtenáře nebo postižené děti

Slouží zejména začínajícím čtenářům, kteří mají problém se zrakem a potřebují si čtený text přizpůsobit. Kromě samotného čtení lze text také poslouchat ze zvukové nahrávky a zároveň číst.

Hlavní možnosti aplikace:

 • Tiché čtení s poslechem, nebo vypnutý zvuk a předčítání zobrazeného textu.
 • Možnost vrátit se k předchozí kapitole, o řádek zpět nebo text posunout dopředu.
 • Pro individuální i skupinovou výuku (texty je možné nechat předčítat celé třídě).
 • Nastavení formátu písma, zarovnání textu.
 • Stupňování obtížnosti čtení pomocí zvýraznění řádku nebo celého textu.
 • Možnost zobrazení na domácím počítači, tabuli nebo tabletu.

https://www.youtube.com/watch?v=9jUov6dpNi8

 

Jednoduše zpřístupní knížky zábavnou formou a bez překážek

OPTIBOOK pomáhá dětem s postižením i poruchami čtení nejen číst, ale i vnímat obsah.

Na počátku výuky čtení je důležité umožnit dítěti prožít radost a úspěch ze čtení textu, který žáci vnímají jako snadný, pěkný, zajímavý nebo humorný. Vybudovat pozitivní vztah dítěte ke čtení je pro jeho budoucí čtenářství důležitější než momentální výkon. Knížka v aplikaci OPTIBOOK je graficky uzpůsobena potřebám žáků se zrakovým postižením, žákům se specifickými poruchami učení, ale i žákům, kteří přecházejí k plynulému čtení. Kratší celky na řádcích umožňují velké zvětšení písma – žáci si tak mohou rozšiřovat čtecí pole.

 • Velikost textu lze nastavit dle potřeby až po opravdu velká písmena.
 • Pomáhá odstranit slabikování a zjednodušuje přechod k plynulému čtení.
 • Díky přístupnosti žáci vnímají obsah.
 • Grafická úprava slabikáře je přizpůsobena zobrazení v aplikaci.

 

Nahrávání četby a práce s chybami

Učitel může na příkladech pomoci odstranit chyby
Zvuková nahrávka zachycuje čtení žáků i s občasnými nepřesnostmi ve výslovnosti některých slov a někdy ne zcela odpovídající hlasovou melodií. Pokud vyučující uzná za vhodné, může na to reagovat, např.: Které slovo nebylo přečteno nebo vysloveno zcela přesně? Přečti a vyslov je lépe. Děti tak slyší, že pěkně číst neznamená bát se případné chyby, že mohou slovo nebo větu přečíst znovu a lépe, učí se pracovat s chybou.

Dobře aplikace pomáhá:

 • Opustit slabikování.
 • Odstranit čtení izolovaných slov.
 • Vnímat čtený text.

https://www.youtube.com/watch?v=kaVPM32WHdI

OPTIBOOK-ALTER-L-278x300

 

OPTIBOOK plně podporuje interaktivní tabuli

Aplikace byla navržena pro podporu celého vyučovacího procesu

 • Jako motivační.

Před zahájením práce s jednotlivými stranami tištěného Slabikáře s cílem seznámit žáky s obsahem čteného.

 • Pro nácvik techniky čtení .

Propojuje se při tom vnímání zrakové a sluchové; žák vyznačenou větu nebo významový celek vidí a zároveň slyší jeho zvukovou podobu, poté ji sám vysloví/přečte.

 • Propojíme-li práci na tabuli s tištěnou knihou, můžeme procvičovat orientaci v textu.
Kontaktujte nás!